Książka o fotografowaniu. Wydanie IV zmienione

 

W porównaniu z wydaniem III „Książka o fotografowaniu” została poważnie zmieniona, a zmiany są dwojakiego rodzaju. W poprzednim wydaniu znaczna część książki poświęcona była fotografowaniu na filmach fotograficznych, w wydaniu IV te tematy są także poruszane, ale w kontekście możliwości cyfrowego przetwarzania i znacznego doskonalenia dawniej zrobionych fotografii, a głównym tematem spraw technicznych jest oczywiście fotografia cyfrowa. Sprawy techniczno-technologiczne są ważne i szeroko omawiane ale za najważniejsze uznałem sprawy kompozycji i aby podkreślić wagę tych zagadnień, pierwszym rozdziałem „Książki o fotografowaniu” nie jest prezentacja aparatów, obiektywów itp. lecz rozdział „O wyobraźni i komponowaniu”, po nim „O portrecie i fotografowaniu osób” a „O narzędziach fotografa” traktuje dopiero rozdział 3. Książka w oprawie twardej ma 261 stron w formacie A4,  wydrukowana została znacznie staranniej niż w wydaniu poprzednim, jest podobnie jak poprzednie bogato ilustrowana. Wydanie IV, które edytorsko wyróżnia się wśród poprzednich wydań wiele zawdzięcza pani Redaktor Małgorzacie Kulik wydawnictwa HELION SA, za co Jej serdecznie dziękuję.

Reklamy